Competentie: Positioneren

 

Met overtuiging je rol en functie durven neerzetten en daar achter blijven staan totdat deze gerespecteerd wordt. In je positionering het organisatie belang uitdragen tot dit doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn.

Gedragsbeschrijvingen positionering

1.           Geeft bij weerstand zijn positie, doel en rol niet zo maar op.

2.           Kan het organisatiebelang vertalen naar het handelen in de rol en functie en gebruikt daarvoor de juiste argumenten.

3.           Kan verwachtingen en rollen afstemmen;

4.           Blijft kalm bij weerstand en meningsverschillen

5.           Heeft een lange adem om de juiste rolverdeling voor elkaar te krijgen.

 

‘… Dit is waar ik over ga…’

Als je geneigd bent om proactief verwachtingen af te stemmen over jouw rol en functie, als je invulling geeft aan jouw rol en functie vanuit het organisatiebelang en waar je voor bent opgesteld, als jij kalm blijft bij onduidelijkheid, rolverwarring, weerstand en meningsverschillen, als men niet zo snel langs je heen kan, als je niet snel bereid bent om uit je rol te stappen en daar transparant over durft te zijn, dan beschik je over de competentie Positioneren.

Ontwikkel- en leervragen positionering

 

 • Hoe kan ik mij beter positioneren in mijn functie?
 • Op welke wijze kan ik bespreekbaar maken dat iemand ergens niet over gaat?
 • Hoe kan ik mijn functie en rol naar voren brengen en daaraan vasthouden?

Ontwikkeltips positionering

 

Tijdens het werk

 • Bereid gesprekken waarin verwacht dat je je positie helder moet neerzetten, goed voor op waar je verantwoordelijk voor bent, wat je rol en belang is en wat je van de ander verwacht. Gebruik dit als kader voor je gesprek. Bespreek dit eventueel met je  leidinggevende.
 • Begin je gesprekken met het uitspreken van je rol en jouw verwachtingen van het gesprek.
 • Bespreek in een gesprek waarbij je ruis ervaart of iemand iets wilt bepalen hoe jij je rol en functie ziet. Stap dus uit de inhoud en focus je op het betrekkingsniveau.
 • Reflecteer welk gedrag wel en niet past bij jouw functie en positionering.
   

Buiten het werk

 • Reflecteer op de verschillende rollen die je hebt in je privéleven en wat dit betekent voor je positionering. Welke rol/functie gaat je makkelijk af en welke lastiger. En waarom

 

Coachingstips leidinggevende

 • Ga met de medewerker na in welke situaties de medewerker zich te weinig positioneert .Bespreek welk gedrag de positioneren kan verbeteren.
 • Daag de medewerker uit om zich ook in nieuwe settingen pro actief te positioneren.

 

Mate van ontwikkelbaarheid

De mate waarin iemand zich positioneert binnen zijn haar functie is te ontwikkelen.

 

 

Relatie met de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) en andere competenties

WPV: Positionering heeft een relatie met de score op de score dominantie, zelfvertoon, sociaal ontspannen, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Als deze hoog scoren gaat positionering je waarschijnlijk makkelijk af. Zijn je scores lager is positioneren waarschijnlijk moeilijker.

Andere competenties : Postionering heeft een relatie met de competenties die staan bij beinvloedend vermogen en de competenties optreden.

 

Literatuur

Brené Brown

Durf te leiden

De kracht van kwetsbaarheid voor moedige leiders


Andor de Rooy
 e.a.

Moed – Over gedurfd leiderschap

 

Artikelen

Effectieve positionering

 

Training

Management development

 

Coaching

Executive coaching 

Onboarding coaching

 

 

<!-- End Google Tag Manager (noscript