Assessments

De assessments van Freudenberg onderscheiden zich doordat wij per functie met de (toekomstige) werkgever criteria vaststellen en een passend assessmentprogramma opstellen.

De kandidaat wordt individueel begeleid en er is ruimte voor het onderzoeken van kandidaat specifieke aandachtspunten. Verder doen wij niet alleen een uitspraak over de geschiktheid voor de functie, maar ook over de kwaliteit van de binding met de (toekomstige) werkgever, voor nu en over een aantal jaar. Bij ons gaat geen enkel signaal van de kandidaat verloren en wordt er snel diepgang bereikt door onze persoonlijke één-op-één werkwijze.

Freudenberg biedt acht soorten assessments: online assessment, potentieelbepaling, selectieassessment, ontwikkelassessment, loopbaanassessment, quickscan, niveaubepaling en teamsamenstelling.

Wij adviseren je graag welk assessment het best bij jouw specifieke vraagstelling past. Daarnaast zijn onze assessmentpsychologen NIP geregistreerd en werken wij op basis van een breed aanbod van verschillende soorten betrouwbare en valide vragenlijsten en testen.

Ons selectieassessment onderzoekt of een kandidaat geschikt is voor een functie, maar ook of hij past binnen het team en de organisatie. Heb ik echt de beste kandidaat voor deze functie? Zal de kandidaat deze functie met plezier uitoefenen en met de organisatieontwikkelingen mee kunnen en willen groeien? Ons selectieassessment analyseert tot op het bot en voorkomt onaangename verrassingen voor nu, maar ook voor de toekomst. Het beperkt zich niet alleen tot de conclusie van geschikt of ongeschikt; er wordt ook een advies gegeven hoe de kandidaat en de opdrachtgever een optimale start in de nieuwe functie kunnen realiseren en welke leiderschapsstijl het beste daarbij past.

Bij een potentieelbepaling krijgt u antwoord op de vraag wat u in de toekomst mag verwachten van uw medewerker en denkt daarbij aan een bepaalde functierichting. Of uw medewerker heeft aangegeven ambities te hebben en door te willen groeien naar een specifieke functie binnen de organisatie. De vragen zijn echter: heeft hij nu in huis wat er nodig is om door te groeien? Hoe lang duurt het om hem voor te bereiden op die stap? Sluit zijn profiel aan? Kortom is de potentie voor de volgende stap aanwezig? Daarnaast krijgt de kandidaat een concreet ontwikkeladvies met een indicatie van de doorlooptijd, rekening houdend met de veranderingsbereidheid van de kandidaat.

Bij een ontwikkelassessment staat de vraag of de medewerker zich nog kan ontwikkelen binnen de huidige functie centraal. Welke kwaliteiten kan hij nog benutten en zijn deze ontwikkelbaar? Wij maken dat inzichtelijk en concreet door het advies aan te vullen met een ontwikkeladvies. En, heel belangrijk, er zal advies worden gegeven over hoe de kandidaat zijn of haar ontwikkeling in gang kan zetten aan de hand van concrete tips en trucs. Indien gewenst kan er aansluitend een gericht coachingstraject ingezet worden om deze ontwikkeling extra te ondersteunen.

Een loopbaanassessment is een sterkte-zwakte analyse van de kandidaat om te onderzoeken welke functies het beste bij hem passen. De vraag die centraal staat is welke vervolgstap het meest voor de hand ligt, gezien de drijfveren, ambitie, persoonlijkheid, veranderingsbereidheid en competenties van de kandidaat. Wat is nu de kracht en kwaliteit van de kandidaat en wat moet er gebeuren om deze in te zetten? De assessor werkt in zijn of haar advies niet naar een conclusie toe in termen van ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ maar kijkt waardevrij naar de kandidaat en neemt deze als uitgangspunt om te komen tot een aantal passende functies en werkomgevingsfactoren.

Een Quickscan bij Freudenberg is een verkort assessment. Het is toepasbaar bij selectie of een ontwikkelvraagstelling. Soms wilt u als opdrachtgever niet een uitgebreid assessment vanuit kostenoverweging of zwaarte van de functie. Een Quickscan kan dan duidelijkheid geven. Het geeft inzicht in de persoonlijkheid van de kandidaat en eventuele onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord. U ontvangt een compact rapport over persoonlijkheid, motivatie en competenties en een kort advies ten aanzien van vaardigheden en aandachtspunten.

De niveaubepaling is geschikt wanneer je een bepaald werk- en denkniveau moet kunnen aantonen voor de uitoefening van een functie of inzicht wilt hebben in het werk- en denkniveau van een huidige of toekomstige medewerker. Bijvoorbeeld als de medewerker door wil groeien en je wilt onderzoeken of het benodigde denkniveau aanwezig is, maar bijvoorbeeld ook als de medewerker een bepaalde opleiding of cursus wil volgen waar een bewijs van VMBO,MBO 1-4, HBO of WO niveau voor nodig is. Kortom je krijgt antwoord op de vraag ‘Wat is het werk- en denkniveau van de medewerker?’.

Het assessment voor teamsamenstelling is nuttig wanneer er sprake is van een reorganisatie, fusie of overname, maar ook als de organisatie groeit, mobiliteit een issue is of een team om bepaalde redenen vastloopt. Het doel is om de profielen van de medewerkers binnen een team in kaart te brengen, waardoor er inzicht in het huidige en/of toekomstige team kan worden verkregen. Hierdoor kunnen passende keuzes worden gemaakt, oplossingen worden bedacht, of kunnen trainingen of coaching worden geboden om het team zo optimaal mogelijk te laten presteren.

Neem contact met ons op!

Wil je een intakegesprek om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen