Veelgestelde vragen

 

Algemeen

 

Hoe gaan jullie om met Covid-19?

Wij houden ons aan de actuele RIVM maatregelen. Wij hebben eenrichtingsverkeer op kantoor en verschillende deuren voor de in- en uitgang. Verder zorgen we voor zo min mogelijk bezetting op kantoor en zijn er extra hygiënemaatregelen genomen. Dit betekent ook dat wanneer iemand verkoudheidsklachten heeft, er geen face to face afspraak plaatsvindt. Wij zorgen ervoor dat de afspraak wel door kan gaan. Deze zal dan via een online videoverbinding plaatsvinden.

 

Tot wanneer kan ik mijn afspraak verzetten?
Tot één week voor de overeengekomen datum kan de afspraak kosteloos worden verzet. Meer informatie kan je vinden in het voorstel of in onze algemene voorwaarden.

 

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Na afloop van een traject of assessment worden de gegevens en documenten nog twee jaar bewaard, daarna worden ze uit ons systeem verwijderd conform de AVG regels. Meer informatie kan je vinden in ons privacybeleid.

 

Geven jullie ook coaching / training / assessments op locatie? 

Ja, wij maken enerzijds gebruik van diverse externe locaties, zoals bijvoorbeeld het HNK in Rotterdam en Den Haag, et cetera. Anderzijds kunnen wij ook op kantoor bij de opdrachtgever zelf onze werkzaamheden verrichten. Al vinden we het laatste voor coaching niet wenselijk. De locatie zal in overleg afgestemd worden.

 

Geven jullie ook lezingen?
Ja we geven lezingen over duurzame inzetbaarheid, loopbaanmanagement en over de vier dierlijke temperamenten uit het boek ‘Wie temt het beest in jou?’ van Inga Freudenberg-van Gastel. De temperamenten worden gekoppeld aan samenwerken, veranderen, ondernemerschap, sales en leiderschap.

 

 

Coaching

 

Wordt de coaching vergoed door de verzekering?
Nee, helaas wordt onze dienstverlening niet vergoed door de zorgverzekering. Wel zijn er geregeld subsidieregelingen. Bel voor de actuele subsidiemogelijkheden naar het secretariaat.

 

Hebben jullie wachtlijsten?
Nee, wij hebben geen wachtlijsten. Een intake kan binnen een week plaatsvinden.

 

Hoe gaat coaching precies in zijn werk?
Allereerst wordt er een intakegesprek ingepland. Na dit gesprek zal de coach een voorstel schrijven. Na akkoord van de coachee zal het voorstel, indien van toepassing, doorgestuurd worden naar de werkgever. Na het definitieve akkoord zal het coachingstraject van start gaan en worden de afspraken ingepland. De doorlooptijd van een coachingstraject wordt altijd afgestemd naar de wensen en behoeften.

 

In hoeverre zijn de coaches gekwalificeerd?
Onze coaches zijn lid van verschillende brancheorganisaties als OVAL, NIP, StiR. Dit betekent dat wij werken conform hun integriteits- en AVG-regelementen. En het betekent dat wij het belangrijk vinden dat wij onze kennis en kunde up to date houden. Wij nemen ons ons vak heel serieus. Wij volgen zelf regelmatig trainingen, coaching en intervisie maar lezen ook vakliteratuur om zo scherp te blijven op onszelf en elkaar. Meer informatie kan je vinden in onze gedragscode en klachtenreglement.

 

 

Assessments

 

Hoe kan ik mij voorbereiden?
Op internet zijn diversen sites te vinden waar je gratis kunt oefenen met bijvoorbeeld capaciteitentesten. Verder is het van belang dat je uitgerust bent op het moment dat je het assessment ondergaat. Een goede nachtrust en rekening houden met eventuele files is zinvol. Daarnaast is het belangrijk dat je tijdens het assessment voor ogen houdt dat het belangrijk is jezelf te zijn en bij de beantwoording van de vragen niet na te denken over wat wellicht anderen denken en/of verwachten.

 

Wordt de informatie met mijn leidinggevende gedeeld?
Alle informatie wordt absoluut vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat geen informatie aan derden gegeven wordt, zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en de kandidaat. Het adviesrapport mag alleen worden doorgestuurd naar de opdrachtgever mits jij (de kandidaat) daar schriftelijke toestemming voor verleent. 

 

Hoe wordt er rekening gehouden met eventuele zenuwen?
De kandidaat wordt altijd al bij binnenkomst op zijn gemak gesteld. We vragen altijd of er sprake is van spanning of nervositeit en doen er alles aan om de kandidaat op zijn gemak te stellen. Het is immers ook in ons belang dat we de kandidaat zien zoals die is. Gezonde spanning is natuurlijk prima.

 

In hoeverre zijn de assessoren gekwalificeerd?
Onze assessoren zijn lid van verschillende brancheorganisaties als OVAL, NIP, StiR. Dit betekent dat wij werken conform hun integriteits- en AVG-regelementen. En het betekent dat wij het belangrijk vinden dat wij onze kennis en kunde up to date houden. Wij nemen ons ons vak heel serieus. Wij volgen zelf regelmatig trainingen, coaching en intervisie maar lezen ook vakliteratuur om zo scherp te blijven op onszelf en elkaar. Meer informatie kan je vinden in onze gedragscode en klachtenreglement.

 

 

Organisatieadvies

 

Met welke vraagstukken kan ik bij Freudenberg terecht?
Wij adviseren op de volgende vraagstukken:

  • Opvolging en directiesamenstelling in ondernemingen of familiebedrijven
  • Inrichtingen leiderschap en organisatiestructuur
  • Bouwen functiehuis met passende HR cyclus
  • Inrichten 360 Graden feedback
  • Talentmanagement
  • Duurzame Inzetbaarheid

 

Hoe kan ik te weten komen of de aanpak aansluit bij het vraagstuk dat bij mijn bedrijf of organisatie speelt? 
We plannen een afspraak voor je in met een van de partners, Inga of Annemieke, om jouw vraagstelling grondig te bespreken en je informatie over onze aanpak te geven. Zo kunnen we samen beoordelen welke aanpak passend zou zijn bij jouw vraagstelling. Indien gewenst werken we dit concreet uit in een voorstel.

 

 

Trainingen

 

Ik twijfel of mijn vraagstelling geschikt is voor een training en welke training daar dan het beste bij past?

We plannen een belafspraak met jou en één van de trainers in om jouw vraagstelling te bespreken en je informatie over de training te geven. Zo kunnen we samen beoordelen of en welke training passend zou zijn bij jouw vraagstelling.

 

Hebben jullie ook maatwerk trainingen of in-company trainingen?

Wij schrijven voor iedere aanvraag een eigen trainingsprogramma, waarin iedere organisatie, team, of medewerker zijn eigen unieke vraagstelling kan inbrengen. Ook kunnen de op de site genoemde trainingen aangepast worden naar bijvoorbeeld een in-company training. Dit kan op een iedere gewenste locatie en voor kleine groepen kan dit in de trainingsruimte op ons kantoor.

 

Ik vind het best spannend om mijn persoonlijke verhalen te delen met mensen die ik niet ken, zullen zij hier vertrouwelijk mee omgaan?

Bij aanvang van iedere training maken wij concrete afspraken over geheimhouding en integriteit. We spreken af dat alle informatie tijdens de training vertrouwelijk behandeld wordt. Dit houdt onder andere in dat je wel met anderen mag delen hoe je zaken zelf ervaren hebt , maar niet over anderen praat.

 

Kan ik ook als particulier deelnemen?

Bij ons is iedereen welkom die een vraag heeft of zich wil ontwikkelen. Particulier of zakelijk. Voor particuliere deelnemers hanteren wij speciale tarieven.

 

Kunnen wij met een team of groep vriend(inn)en een eigen training krijgen?

Wij geven met enige regelmaat aan groepen een ‘eigen’ training, Bijvoorbeeld aan een groep jonge moeders hoe om te gaan met moederschap, een baan en partner zijn. Of aan een team dat graag assertiever wil worden en beter om wil kunnen gaan met agressie. Heb je een idee of thema waar je iets mee wilt, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Kunnen de beschreven trainingen ook aangepast worden aan specifieke vraagstellingen?

Alle trainingen kunnen op maat gemaakt worden. Wij bespreken dit graag in een intake om te kijken welke vraag er precies speelt, welke doelen en resultaten je wilt bereiken en om te onderzoeken welke methodieken daarop aansluiten.

 

Hoe groot zijn de groepen?

De groepen zijn tussen de 6 en 12 deelnemers voor de open trainingen, bij in company of maatwerktrainingen wordt de groepsgrootte afgestemd met de opdrachtgever.

 

In hoeverre zijn de trainers gekwalificeerd?
Onze trainers zijn lid van verschillende brancheorganisaties als OVAL, NIP, StiR. Dit betekent dat wij werken conform hun integriteits- en AVG-regelementen. En het betekent dat wij het belangrijk vinden dat wij onze kennis en kunde up to date houden. Wij nemen ons ons vak heel serieus. Wij volgen zelf regelmatig trainingen, coaching en intervisie maar lezen ook vakliteratuur om zo scherp te blijven op onszelf en elkaar. Meer informatie kan je vinden in onze gedragscode en klachtenreglement.

 

 

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op!

 

Stel een vraag