Bepaal je kernkwaliteiten met het model van Daniel Ofman

Het model van Ofman

Wil jij je eigen kernkwaliteiten ontdekken, maar weet je niet hoe? Ofman heeft een model ontwikkeld dat je helpt naar jezelf en je interactie met anderen te kijken. Dit model laat zien in welke richting je jezelf kunt ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat je kernkwaliteiten ook je valkuilen kunnen zijn en dat deze bepalen waar je je aan anderen ergert (allergieën). Daarnaast toont het model waar je uitdagingen liggen en wat je verder kunt ontwikkelen om te voorkomen dat je kracht een valkuil wordt. Het model ziet er als volgt uit.

 

In het kader van dit werkboek is het van belang inzicht te hebben in je kernkwaliteiten, valkuilen en meer. Wanneer je een baan hebt waarin je gestimuleerd wordt om je kernkwaliteiten in te zetten, is de kans op succes groot. Het is daarnaast essentieel om je sterktes en zwaktes te kennen. Dit helpt niet alleen bij persoonlijke groei, maar is ook waardevol tijdens sollicitatiegesprekken. Je kunt dan duidelijk aangeven: dit is mijn sterkte, dit is mijn zwakte, en zo ben ik ermee omgegaan.

 

Bewustwording is de eerste stap naar zelfontwikkeling, immers het leerproces zit als volgt in elkaar:

 

  • Stap 1: Onbewust onbekwaam (je hebt geen benul dat je wel eens drammerig bent)
  • Stap 2: Bewust onbekwaam (je merkt dat anderen zich wel eens aan je drammerigheid irriteren en je wilt daar iets aan doen)
  • Stap 3: Bewust bekwaam (je hebt gemerkt dat wanneer je in die situaties wat meer geduld opbrengt je veel effectiever bent qua interactie)
  • Stap 4: Onbewust bekwaam (je geduldige daadkracht is in je bloedbanen gaan zitten. Je bent je niet meer bewust van het feit dat je wat geduldiger bent)

 

Een prettige bijkomstigheid van de kennis van het kernkwadrantenmodel is dat je je niet meer zo irriteert aan anderen, maar veel meer gefocust wordt op wat kan ik leren van de kwaliteit achter deze allergie.

 

Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn sterkten, krachten of positieve eigenschappen van jezelf. Hoe spoor je je kernkwaliteiten nu op? Deze zijn soms zo met jezelf, met je binnenste kern verbonden, dat je ze eigenlijk niet bijzonder vindt. Deze kwaliteiten gebruik je om resultaten te bereiken in jouw werk. Maar ook in je privé-leven. Je wordt er vaak over gecomplimenteerd, maar zelf vind je het waarschijnlijk niet eens zo bijzonder.

 

Valkuil

Een valkuil is een uit het lood geslagen kernkwaliteit. Wanneer je teveel van jouw kernkwaliteit toepast, wordt het negatief. Beschik je over veel daadkracht, dan kan het zo zijn dat je valkuil drammerigheid is. Een overdosis daadkracht leidt ertoe dat anderen je als drammerig gaan ervaren. Indien je een kernkwaliteit benoemd hebt, kun je je afvragen waarin deze kan ontaarden. Ook kun je je afvragen aan welke eigenschappen anderen zich ergeren. Of waardoor zaken mislopen.

 

Uitdaging

Je uitdaging is nu te definiëren als het tegenovergestelde van je valkuil. Wat is een positieve benaming daarvoor? Zo is het tegenovergestelde van drammerigheid bijvoorbeeld geduld of tact. Door je uitdaging te ontwikkelen ontstaat een combinatie tussen je kernkwaliteit en je uitdaging. De kunst is het om ‘Geduldige Daadkracht’ te ontwikkelen.

 

Allergie

Je allergie tenslotte is iets waar je je bij anderen aan irriteert. Het is het tegenovergestelde van je eigen kernkwaliteit. Maar ook een overdosis van jouw uitdaging! In het voorbeeld gaat het om ’te geduldig’ ofwel ‘passiviteit’. En dat is het tegenovergestelde van jouw kernkwaliteit. Waarschijnlijk erger je je aan mensen die je als te passief beleeft. Ze vormen immers een blokkade voor je daadkracht. Hier liggen potentiële samenwerkingsconflicten.

 

Wil je je jezelf beter leren kennen op vlak van persoonlijkheid, vaardigheden, competenties en ambitie? Dat kan! We zijn gespecialiseerd in trainingen, coaching en assessments. Voor meer informatie bezoek je het best deze pagina’s of neem je contact met ons op.

 

 

De kernkwadranten analyse

In principe kan je alle vier de aspecten gebruiken als ingang voor het opstellen van een kernkwadrant. Je kunt uitgaan van je kernkwaliteiten en dan je valkuil afleiden.
Maar ook kun je beginnen bij je allergie door je af te vragen wat dan je uitdaging is. Of je begint bij je valkuil. De meeste mensen beschikken over een verschillende kernkwaliteiten en rond elk daarvan is een apart kwadrant te beschrijven.

 

Opdracht: maak jouw eigen kernkwadrant

Maak nu voor jezelf een aantal kernkwadranten (4 à 5). Bij het uitwerken is het handig een voorbeeld situatie te benoemen bij de kwaliteit, de valkuil en de allergie. Bij de uitdaging kan het je helpen je af te vragen: hoe had ik me willen gedragen. Je kunt voor het invullen de blanco voorbeelden gebruiken verderop in dit hoofdstuk c.q. die pagina kopiëren.

 

Om je te helpen je eigen kernkwaliteiten te ontdekken tref je onderstaand een lijst met kernkwaliteiten / uitdagingen en valkuilen / allergieën aan. Als je dus een kernkwaliteit of een uitdaging zoekt kun je gebruik maken van de linker kolom, voor de valkuil en allergie de rechter kolom.

 

Kwaliteit en Uitdagingen

Valkuilen en Allergieën

Alertheid

Aarzeling

Attentheid

Achteloosheid

Baanbrekend

Afstandelijkheid

Bedachtzaamheid

Afwachtendheid

Behoedzaamheid

Angstvalligheid

Behulpzaamheid

Argeloosheid

Bescheidenheid

Argwaan

Beschouwend

Arrogantie

Bezonnenheid

Bagatellisering

Confronteren

Bedeesdheid

Creativiteit

Bemoedering

Daadkracht

Berusten

Dienstbaarheid

Betutteling

Diplomatie

Bezetenheid

Directheid

Botheid

Doelgerichtheid

Bruutheid

Doelmatigheid

Buitenissigheid

Doordachtzaamheid

Chaos

Efficiency

Conflictvermijdend

Empathie

Conservatisme

Enthousiasme

Cru-heid

Flexibiliteit

Cynisme

Gedecideerdheid

Drammerigheid

Gedegenheid

Egoïsme

Gedrevenheid

Extravagantie

Geduld

Fanatisme

Geestdrift

Gekunsteldheid

Geleidelijkheid

Gelatenheid

Genuanceerdheid

Geremdheid

Fijngevoeligheid

Gesjoemel

Grandeur

Grenzeloosheid

Grenzen stellen

Grilligheid

Grondigheid

Grofheid

Grootmoedigheid

Halfslachtigheid

Gulheid

Hardnekkigheid

Harmonie

Hardnekkigheid

Hartstocht

Indirectheid

Helderheid

Isolationisme

Hulpvaardigheid

Jovialiteit

Humor

Karigheid

Idealisme

Kilheid

Ingetogenheid

Koelheid

Inlevingsvermogen

Krenterigheid

Inschikkelijkheid

Laissez-faire

Invoelingsvermogen

Lichtzinnigheid

Losheid

Lompheid

Loslaten

Losbolligheid

Luchthartigheid

Manipulatie

Moed

Medelijden

Nauwgezetheid

Meedogenloosheid

Nederigheid

Monomanie

Nuchterheid

Naïviteit

Onbaatzuchtigheid

Nalatigheid

Ongekunsteldheid

Nonchalance

Ontvankelijkheid

Nutteloosheid

Onverdrotenheid

Onachtzaamheid

Openhartigheid

Onbenulligheid

Openheid

Onbezonnenheid

Opgewektheid

Onderkoeldheid

Oplettendheid

Onechtheid

Optimisme

Ongeïnteresseerdheid

Overlaten

Ongenaakbaarheid

Plooibaarheid

Ongenuanceerdheid

Pragmatisme

Ongeremdheid

Preciesheid

Onverbiddelijkheid

Realisme

Onvermurwbaarheid

Receptiviteit

Onvermurwbaarheid

Rechtgeaardheid

Onverschilligheid

Relativisme

Opdringerigheid

Resoluutheid

Opgefoktheid

Ronduit

Oppervlakkigheid

Scheppingsvermogen

Overdrevenheid

Secuurheid

Pamperen

Soberheid

Passiviteit

Souplesse

Pessimisme

Spaarzaamheid

Pietluttigheid

Spontaniteit

Plakkerigheid

Standvastigheid

Punaisepoetserij

Stelligheid

Rigiditeit

Striktheid

Roekeloosheid

Tact

Rommeligheid

Terughoudendheid

Rücksichtslosheid

Toegankelijkheid

Ruwheid

Toegefelijkheid

Saaiheid

Toewijding

Schuchterheid

 

 

Kernkwadranten in speciale omstandigheden

Er zijn een aantal omstandigheden die tot een speciale dynamiek in het kernkwadranten kan leiden; stress en overcompensatie.Bij grote stress kan het voorkomen dat iemand doorschiet naar zijn allergie. In het voorbeeld van de daadkracht zal bij stress eerst de valkuil naar voren komen en de persoon zal drammerig worden. Blijkt dat niet effectief en is er sprake van grote stress, dan kan het gebeuren dat iemand juist in zijn allergie schiet.

 

In het voorbeeld kan de reactie zijn: “ik heb er nu alles aan gedaan, maar ze werken niet mee. Nu zoeken ze het zelf maar uit, ik geef het op.”

Het maskerkwadrant

Het kan voorkomen dat iemand zich volledig anders presenteert dan hij werkelijk is. Iemand kan sterk de neiging hebben om zich anders voor te doen, omdat hij of zij in een omgeving werkt of gewerkt heeft waar die kernkwaliteit als minder wenselijk werd gezien. In het voorbeeld van de daadkracht zou het zo kunnen zijn, dat deze persoon in een bedrijf heeft gewerkt waar het erg belangrijk was om geduld te hebben. Deze uitdaging is door jarenlange training over ontwikkeld. Dit kan ertoe leiden dat anderen juist een volledig ander beeld hebben gekregen dan hoe diegene werkelijk is. Men denkt dat er juist sprake is van te veel geduld en te weinig daadkracht, ontstaan door overcompensatie. De uitdaging is weer meer uzelf te worden, het masker af te leggen en een betere balans te vinden tussen daadkracht en geduld.

 

Opmerking

Dit model is een manier om naar interacties te kijken. En zoals altijd met modellen, het is een vereenvoudiging. Gebruik het model om ermee naar de werkelijkheid te kijken maar laat je er niet door verblinden. Twee daadkrachtige mensen kunnen bijvoorbeeld ook in conflict met elkaar komen als ze verschillende daden willen stellen!

 

 

<!-- End Google Tag Manager (noscript