Functiehuis opzetten

 

Een gedegen bouwwerk wat duidelijkheid en overzicht biedt.

 

Is jouw organisatie geleidelijk of juist ineens heel snel gegroeid en heb je geen tijd gehad om een duidelijk functiehuis op te zetten en merk je daar nu de nadelen van? Speelt er rolonduidelijkheid of spelen er hiërarchische issues?

 

Informatie aanvragen

Freudenberg is specialist in het opzetten van functiehuizen. Een functiehuis is een verzameling van functies die voorkomen binnen een organisatie. De functies zijn op een gestructureerde wijze samengevoegd in een organogram en functieprofielen, zodat een logisch en transparant geheel ontstaat. Het geeft overzicht en duidelijkheid aan de organisatie, managers en medewerkers.

 

We gaan graag in gesprek met de medewerkers en leidinggevenden om in kaart te brengen wat de huidige taken en verantwoordelijkheden zijn en bespreken we wat hierin eventuele wenselijke aanpassingen zijn. Daarnaast brengen we gezamenlijk de kernwaarden en kerncompetenties van de organisatie in kaart. Als we dit inzichtelijk hebben, brengen we de gewenste taken en verantwoordelijkheden per functie in kaart en worden de functie specifieke competenties vormgegeven. Er wordt een organogram gemaakt waardoor de hiërarchische structuur inzichtelijk wordt en het duidelijk is hoe de aansturingslijnen moeten gaan lopen.

 

Indien gewenst, kunnen wij, de HR-cyclus implementeren en de leidinggevenden en medewerkers bij eventuele nieuwe werkwijzen, taakverschuivingen of rolveranderingen ondersteunen en begeleiden. Hierbij kunnen assessments, coaching of training ingezet worden.

 

Vrijblijvend adviesgesprek

8,9
Klanten geven ons een gemiddeld cijfer van 8,9

Doelen en resultaten van het traject

 

  • Duidelijkheid en transparantie in taken, verantwoordelijkheden en specifieke functiecompetenties voor alle functies in de organisatie.
  • Duidelijkheid in kernwaarden, de bedrijfscompetenties en de hiërarchische structuur.
  • Duidelijkheid en transparantie in verwachtingen van medewerkers en management.
  • Je leert duidelijkheid en overzicht te bieden aan de organisatie, managers en medewerkers.
  • Het functiehuis legt de basis voor competentiemanagement. Indien gewenst kunnen we het management en de medewerkers begeleiden naar de gewenste ontwikkeling.
  • Duidelijkheid in de hiërarchische aansturingslijnen binnen de organisatie.
  • De HR-cyclus is in de organisatie geïmplementeerd.
  • Personeel is opgeleid om professionele medewerkersgesprekken te voeren.

 

De kosten zijn op aanvraag. Er wordt een vrijblijvend intakegesprek ingepland. Vervolgens ontvang je een maatwerk voorstel met de gewenste doelen en resultaten en het investeringsoverzicht.

 

 

Informatie aanvragen

<!-- End Google Tag Manager (noscript