Buiten is het koud en binnen werk ik in de warmte van de open haard aan een rapport over ‘Duurzame Inzetbaarheid’ voor een sterk groeiende organisatie in Rotterdam. Elke keer als ik aan zo’n rapport werk, reflecteer ik tegelijkertijd op mijn eigen duurzame inzetbaarheid. Vragen die ik mezelf dan onder andere stel, zijn:

  • Hoeveel uitdaging ervaar ik in mijn werk?
  • Hoe is het met de draaglast en draagkracht gesteld?
  • Hoe waardeer ik mijn persoonlijke flexibiliteit en veranderingsgerichtheid?
  • Hoe competent en taakvaardig vind ik mezelf?

In het rapport waarin de gehele populatie van de organisatie onder de loep genomen wordt, zie je trends, zoals een hoge score op de waardering voor de relaties met collega’s en aan de andere kant een lage score op veranderingsgerichtheid. Het is mooi werk om deze analyse te mogen doen en kruisverbanden te ontdekken, waarop de directie beleid kan formuleren en kan interveniëren. Met als doel de duurzame inzetbaarheid en daarmee medewerkerstevredenheid te vergroten en tegelijkertijd het verzuim te verlagen. En gelukkig is het met mijn eigen duurzame inzetbaarheid ook goed gesteld.