Competentie: Durf

 

Gaat risico’s aan om een bepaald herkenbaar voordeel te behalen, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie in de organisatie.

Gedragsbeschrijvingen durf

1.           Steekt zijn nek uit, ook als dit nadelige gevolgen kan hebben voor de eigen positie in de organisatie.

2.           Gaat risico’s niet uit de weg.

3.           Laat zich niet leiden door angst voor mogelijke nadelige gevolgen.

4.           Toont lef.

 

…Niet geschoten, altijd mis…’

Als je niet snel bang bent dat het verkeerd gaat, als je rustig een zeker risico neemt, als je de instelling hebt dat wat je aanpakt een succes wordt, je je weinig zorgen maakt over wat er mis kan gaan, als je niet snel beren op de weg ziet, als je er niet voor terugschrikt om nieuwe dingen uit te proberen, als je niet bij voorkeur op safe speelt, als je het aantrekkelijk vindt om iets te doen waarvan niemand vooraf de consequenties kan inschatten, dan beschik je over de competentie durf.

Ontwikkel- en leervragen voor durf

–             Hoe kan ik beter omgaan met lastige situaties?

–             Wanneer kan ik niet meer om bepaalde risico’s heen?

–             Welke stappen kan ik ondernemen om meer open te staan voor verandering en vernieuwing?

–             In welke situaties zou het nuttig zijn om meer durf te tonen in mijn werk?

 

 

Ontwikkeltips voor de competentie durf

 

Tijdens het werk

 • Probeer na te gaan wat je belemmert om risico’s te nemen.
 • Analyseer situaties waarin je wel durf hebt getoond tijdens of buiten het werk. Bedenk waarom je toen wel durf hebt getoond. Wat waren de overeenkomsten van deze situaties, zijn er voorwaarden te benoemen voor je zelf wanneer je wel of geen durf vertoont?
 • Maak afspraken over de manier waarop je in je werk meer durf zou kunnen vertonen.
 • Vraag een collega om feedback over de manier waarop je met risico’s omgaat. Vraag hem een seintje te geven als hij merkt dat je een kans niet ziet.
 • Identificeer een mentor of collega met een sterke durfcompetentie. Leer van hun ervaringen en bespreek hoe ze omgaan met onzekerheden en risico’s.
   

Buiten het werk

–             Kies vrijwilligerswerk of hobby’s die uitdagingen en onzekerheden met zich meebrengen, om je durf buiten de professionele context te ontwikkelen.


Coachingstips leidinggevende

 • Ga samen met de medewerker op zoek naar de belemmering die hij heeft om risico’s te nemen. Toets daarna zijn angsten aan de werkelijkheid.
 • Vraag de medewerker om voorstellen te doen ten aanzien van kansen en risico’s betreffende de uitvoering van een project en laat hem een concreet plan van aanpak maken.
 • Vraag de medewerker eens te spreken met collega’s die in hun werk verantwoorde risico’s durven te nemen.
 • Laat de medewerker opschrijven wat de voor- en nadelen zijn van het nemen van een risico en welke keuze hij zou maken naar aanleiding van deze analyse en waarom.
 • Herken en waardeer moedig gedrag door positieve feedback en erkenning.
 • Stimuleer medewerkers om nieuwe benaderingen en ideeën uit te proberen, zelfs als er risico’s aan verbonden zijn.
 • Creëer een cultuur waarin het veilig is om risico’s te nemen en moedig medewerkers aan om te leren van mislukkingen.

 

Mate van ontwikkelbaarheid

Als de medewerker onvoldoende deze competentie vertoont, is het van belang te achterhalen wat hiervan de oorzaak is. Durft iemand geen risico te nemen, heeft hij onvoldoende kennis om een besluit te nemen, heeft hij negatieve ervaringen, etc.? De mate van ontwikkelbaarheid van durf hangt ook af van het feit of durf wordt gewaardeerd en gehonoreerd in de organisatie. Durf is te ontwikkelen, maar het tempo en de mate van ontwikkeling varieert tussen individuen.

 

Relatie met de Werkgerelateerde PersoonlijkheidsVragenlijst (WPV) en andere competenties

 

Relatie met de Werk gerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV):

Een hogere behoefte aan variatie of een lagere behoefte aan regelmaat kan gepaard gaan met een grotere bereidheid om risico’s te nemen.

 

Zelfvertrouwen is vaak een belangrijke eigenschap die durf beïnvloedt. Mensen met een hoog zelfvertrouwen voelen zich over het algemeen meer capabel om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Durven wordt vaak aangemoedigd door een gezond niveau van zelfvertrouwen, omdat het de overtuiging versterkt dat men in staat is om met onzekerheid en uitdagingen om te gaan.

 

Positieve mensen hebben vaak de neiging om uitdagingen te benaderen met een optimistische kijk. Positivisme kan dienen als een drijvende kracht achter durf, omdat het individuen aanmoedigt om mogelijkheden te zien in plaats van belemmeringen.

 

Ook de eigenschap weloverwogen kan de competentie durf beïnvloeden. Hoewel durven vaak wordt geassocieerd met het nemen van risico’s, is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen durf en weloverwogen. Het gaat niet per se om ondoordachte acties, maar eerder om doordachte risico’s nemen.

 

Relatie met andere competenties:

Durf vertoont een relatie met de competentie besluitvaardigheid. Durf en besluitvaardigheid kunnen elkaar aanvullen en versterken. Iemand die durft, kan eerder geneigd zijn om in uitdagende situaties besluitvaardig op te treden. Omgekeerd kan besluitvaardigheid het durven vergemakkelijken.

 

Literatuur

 • Robert ’t Hart en René Pennings

No Risk, No Fun

 

Training

 

Coaching:

 

Lees ook de blog:

Durven: Jouw Sleutel tot Professioneel Succes

 

<!-- End Google Tag Manager (noscript