Inleiding

 

Ieder mens kan in zijn leven een trauma oplopen; in het werk, in de privésfeer, in het verkeer, oorlogssituatie of anderszins. Een trauma kun je krijgen door iets wat je aan je eigen lijf hebt ervaren, bijvoorbeeld een bedreiging op je werkplek of grensoverschrijdend gedrag, of doordat je getuige bent, bijvoorbeeld van een verkeersongeval of overleven van een ziekte. Zelfs iets wat goed afloopt of een situatie die je overleeft, kan een trauma genereren. Het zogenaamde ‘Wat als…’- trauma. Een trauma kun je herkennen doordat de beelden en emoties zich met korte of langere tussenpauze steeds weer aan je opdringen of jouw ‘denken’ en ‘voelen’ beheersen. Dit wordt ook wel flashbacks genoemd.

 

Daarnaast kan een traumatische situatie maken dat je bang wordt om hetzelfde nog een keer mee te maken in de toekomst. Met als gevolg dat je die situaties gaat ontlopen. Je bent bijvoorbeeld bij een spreekbeurt uitgelachen en durft vervolgens niet meer een presentatie te geven of op de voorgrond te treden.

 

Freudenberg werkt in deze gevallen met de TRIMB®-methodiek. Dit staat voor Trauma Recapitulation with Imagination, Motion and Breath. Deze methodiek is ontwikkeld door Dr. Med Ingrid Olbricht (specialist in neurologie en psychiatrie alsook psychotherapeutische geneeskunde).

Wat is TRIMB® ?
Het is een zachte en vriendelijke methodiek waardoor beelden, herinneringen en triggers van trauma’s geneutraliseerd en geïnactiveerd worden waardoor deze beter te controleren zijn. Flashback en paniekaanvallen kunnen worden voorkomen c.q. beter gereguleerd. Door middel van deze methodiek is confrontatie met een herbeleving van het trauma vaak overbodig. De techniek maakt gebruik van je eigen hulpbronnen en creativiteit, waardoor je zelfredzaamheid en autonomie gestimuleerd en vergroot worden. Daarbovenop is de techniek toegankelijk en kun je de techniek na de oefenfase ook zelfstandig uitvoeren.

 

Voor wie is TRIMB® en wanneer kan de TRIMB® -methode worden toegepast?
De methodiek is bedoeld voor mensen die een of meerdere trauma(‘s) hebben opgelopen en daar nog steeds de consequenties van ondervinden c.q. bepaalde situaties vermijden, omdat ze bang zijn dat hetzelfde hen weer overkomt. Het is bedoeld voor mensen die gemotiveerd zijn om hiermee aan de slag te gaan en zich op dit moment niet meer in de traumatiserende situatie bevinden. Mocht dit niet het geval zijn, bespreek dit dan voorafgaand aan de start met je coach. Welke voorbereidingen kun je treffen? Lees dit document goed door en schrijf eventuele vragen op zodat je die voorafgaand aan de start met je coach kunt bespreken.

 

Uit welke stappen bestaat de TRIMB® -methode?
Stap 1: De intake
Tijdens de intake wordt enerzijds kennis gemaakt en anderzijds wordt
onderzocht welke ervaringen er zijn en of die geschikt zijn om met de TRIMB®-
methodiek te benaderen. Daarnaast worden de doelen vastgesteld van de inzet
van de TRIMB®-methodiek en vastgelegd. Als de methodiek binnen een al
gestart coaching traject plaatsvindt is een intake niet noodzakelijk.

 

 

Stap 2: Activering van de zelfredzaamheid 
In de eerste sessie worden de bezwarende ervaringen geïnventariseerd en traumatische ervaringen of daarmee samenhangende triggers worden benoemd. Dit laatste wordt vanaf nu zogenaamde ‘hotspots’ genoemd en je gaat een eigen hotspotschema maken op chronologische volgorde en op volgorde van intensiteit/heftigheid. Er kan op basis hiervan worden gekozen welke hotspot in het volgende gesprek gebruikt zal gaan worden, maar je mag hier ook nog langer over nadenken. Je gaat op zoek naar kwaliteiten om je zelfredzaamheid te vergroten, dit zal gebeuren aan de hand van de ‘Schatkamer’-oefening. Hierdoor word je in staat gesteld om jezelf steeds terug te brengen naar je eigen kracht tijdens het werken met de TRIMB®-methodiek. Tot slot bestaat deze
bijeenkomst uit het oefenen met de ademhalingstechniek, welke als basis zal dienen tijdens het volgende gesprek.
Indien er recent een ervaring heeft plaatsgevonden, kan ervoor gekozen worden om aansluitend aan stap 2 gelijk te starten met het volgende gesprek.

 

Stap 3: het toepassen van de TRIMB®-methodiek
Aan de hand van het TRIMB®-protocol worden in een (of twee sessies) één van de gekozen hotspots behandeld. Per hotspot kunnen meerdere emoties onderzocht worden en gedesensibiliseerd. Dit wordt gedaan aan de hand van een visualisatie oefening waar je door je coach stapsgewijs doorheen wordt begeleid en waarvan een deel al is geoefend in het vorige gesprek (de ademhalingsoefening). In deze gesprek(ken) leer je tevens hoe je de methodiek zelf kunt toepassen en zal na afloop worden onderzocht of er voldoende desensibilisatie heeft plaatsgevonden. Het kan zijn dat er door het werken met de ene hotspot ook andere hotspots meegelift hebben en daardoor al gedeeltelijk gedesensibiliseerd zijn. Het kan zijn dat er een aanvullend gesprek nodig is als er bijvoorbeeld meerdere hotspots zijn of een hotspot erg heftig is. Je krijgt huiswerk mee om zelf aan de slag te gaan met de methodiek en zelf de stappen te doorlopen voor de situaties die zich in je dagelijks leven voordoen, waar je last van hebt. Het stappenplan ontvang je te zijner tijd van je coach.

 

Stap 4: Integratie TRIMB®-methodiek 
Na een termijn van vier weken ga je in deze sessie reflecteren op de werking van de vorige sessie(s). Wat heeft de methodiek je gebracht? Wat vind je nog lastig? Tevens wordt er stilgestaan en aandacht besteed aan het andere/nieuwe gevoel over de hotspots en wat dit voor perspectief en mogelijkheden biedt en hoe je daarmee om wilt gaan of wat voor plannen je daardoor wilt gaan maken. 

Wat is het effect van de TRIMB ® -methode?

 

Je…

  • ervaart minder flashbacks en kan deze hanteren;
  • wordt gedesensibiliseerd;
  • kan de methodiek zelf toepassen waardoor je zelfredzamer wordt en autonoom kan zijn;
  • bent uit de ban van het trauma en kan verder met leven.

 

Er zijn geen negatieve bijwerking bekend bij het werken met de TRIMB®-methodiek.

 

 

Freudenberg is als enige bureau in Nederland gecertificeerd om de TRIMB-methode te gebruiken bij trauma verwerking. Mocht je hier meer over willen weten of wil je een TRIMB-traject volgen, dan ben je van harte welkom.

 

Neem contact met ons op via 0181 390 283 of office@freudenberg.nl.

 

<!-- End Google Tag Manager (noscript