Zelfinzicht en zelfreflectie

In deze coachingsmodule krijg je aan de hand van de persoonlijkheidsvragenlijst inzicht in de persoonlijkheidseigenschappen op het gebied van: invloed, sociabiliteit, gedrevenheid, structuur, stabiliteit en competenties. De vragenlijst wordt uitgebreid besproken, alsook wordt er dieper ingezoomd op onderliggende verbanden en patronen, zodat jij meer inzicht hebt in wie je bent en waar ontwikkelmogelijkheden voor je liggen. Dit kunnen we relateren aan je huidige functie, je ambitie of hetgeen je op dit moment in de weg zit. Ook staan we stil bij jouw mate van consistentie bij het invullen van de vragenlijst. We bespreken of er grijze of blinde vlekken zijn en wat die blinde of grijze vlekken betekenen als het gaat om zelfreflectie. Vervolgens zoomen we in op vragen als: hoe jij reflecteert, waarop je reflecteert, welke positie jij inneemt, ben je kritisch naar jezelf of ligt het altijd aan de aan de ander? Van belang is stil te staan welke functie zelfreflectie voor jou heeft en hoe jij hier invulling aan kunt geven.

Neem contact met ons op!

Wil je een intakegesprek om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen