Teamontwikkeling, Samenwerking, managementvaardigheden en beïnvloeding

“Onze trainingen zijn raak”

Onze in company trainingen zijn praktisch, confronterend en innovatief. De thema’s van onze trainingen spelen zich af op het gebied van communicatie, samenwerking, beïnvloeden en leiderschap in een bedrijfsomgeving op individueel, team- en organisatieniveau. Aan de hand van een intake worden passende doelen en resultaten opgesteld, waarna de training ontworpen zal worden zodat deze precies aansluit bij de deelnemers. Tevens hebben de trainingen een interactieve insteek waarbij de deelnemers aan de hand van actieve oefeningen inzicht krijgen in zichzelf, elkaar als mens en collega, elkaars kwaliteiten en wat er in het team speelt, dan wel nodig is voor verandering. Hierdoor leer je beter in te schatten wie er tegenover je zit, en wat je in moet zetten om die ander te beïnvloeden.

Onze trainingen gaan verder dan het aanleren van vaardigheden alleen. Wij raken de deelnemer door te zoeken naar overtuigingen, normen en waarden die de professional helpen of weerhouden om effectief gedrag te laten zien en maken dit bespreekbaar.

Als het gaat om teamontwikkeling valt te denken aan onderwerpen als:

  • Teamrollen
  • Visie op de eigen rol
  • Verwachtingen
  • Omgang met feedback
  • Verwerken van zaken uit het verleden
  • Veilige omgang met elkaar
  • Omgang met conflicten
  • Investeren op betrekkingsniveau en onderlinge betrokkenheid
  • Inzetten van elkaars kwaliteiten
  • Het formuleren van kaders en afspraken rondom samenwerking
  • Het creëren van onderling vertrouwen
  • Plezier
Als het gaat om managementvaardigheden valt te denken aan onderwerpen als:

  • Situationeel leiderschap
  • Conflicthantering
  • Mobiliteit bevorderen
  • Draagvlak creëren voor een (nieuw) gezamenlijk doel of verandering
  • Balans aanbrengen tussen belang medewerkers en belang organisatie
  • Duurzame inzetbaarheid bevorderen
  • Werkgeversgesprekken
  • Samenwerking
  • Coachend leidinggeven
  • Salesvaardigheden
  • Zelfinzicht (bijvoorbeeld aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst)
  • Persoonlijk leiderschap.
De training wordt vormgegeven aan de hand van of ondersteund door theorieën en modellen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: ‘de vijf frustraties van teamwork van Lencioni’, ‘de behoefte piramide van Maslow’, ‘het conflicthanteringsmodel van Kilmann’, ‘Belbin teamrollen’, ‘Kernkwaliteiten van Ofman’ etc.
Als het gaat om samenwerken valt te denken aan onderwerpen als:

  • Voorkeursrollen
  • Samenstelling team
  • Inzetten op elkaars kwaliteiten
  • Effect van eigen gedrag op anderen
  • Conflicthantering
  • Feedback
  • Onderlinge betrokkenheid
  • Communicatiestijlen
  • Het creëren van onderling vertrouwen
  • Draagvlak voor een gezamenlijk doel creëren
  • Op één lijn komen
  • Gevoel van trots op het team versterken
  • Verwachtingen afstemmen.
Doelen en resultaten van de training:

Afhankelijk van de wensen, zijn mogelijke doelen en resultaten op het gebied van teamontwikkeling, samenwerking en managementvaardigheden:

  • Inzicht in jouw voorkeurs (team)rol
  • Inzicht in de visie van jou of van het team
  • Inzicht in de samenstelling van het team
  • Alle neuzen dezelfde kant op
  • Afgestemde verwachtingen, kaders en afspraken
  • Inzicht in de eigenschappen (valkuilen en kwaliteiten) van collega’s
  • Waardering voor de eigenschappen van collega’s
  • Inzicht in de werking van betrekkings- en betekenisniveau
  • Inzicht in hoe je overkomt en wat je uitstraalt op anderen
  • Kennis over en ervaring met het geven van feedback
  • Kennis over en ervaring hoe effectief om te gaan met conflicten
  • Verwerking van conflicten
  • Onderling vertrouwen en onderlinge betrokkenheid
  • Inzicht in jouw leiderschapsstijl en visie op je rol
  • Inzicht in de samenwerking van het managementteam, inzicht in de kwaliteiten en aandachtspunten van het team
  • Inzicht in mobiliteit bevorderende technieken
  • Inzicht in hoe een draagvlak te creëren voor verandering/doelen
  • Weet balans te vinden in belangen medewerkers versus organisatie
  • Technieken leren om duurzame inzetbaarheid van het team te vergroten
  • Kennis over en ervaring met het geven van feedback
  • Inzicht in verschillende communicatiestijlen en –technieken
Data en info:

  • Meer informatie op aanvraag

Neem contact met ons op!

Wil je een intakegesprek om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen