Knelpuntenanalyse

Spelen er (steeds weer dezelfde) samenwerkingsproblemen, heb je tevergeefs geprobeerd een nieuwe cultuurverandering teweeg te brengen, zijn er onlangs veranderingen in de organisatie doorgevoerd maar loopt dit nog niet zoals gewenst of speelt er een ander probleem waarin inzicht wenselijk is? Of speelt er iets wat iedereen erkend, maar niet weet hoe je het moet aanpakken. Aan de hand van de knelpuntenanalyse van Freudenberg krijg je een op maat geschreven rapport waarin de te onderzoeken aandachtspunten in kaart worden gebracht. Je ontvangt een concreet overzicht van noodzakelijke acties om de problemen te verhelpen, je krijgt een advies waarin de prioritering, mogelijkheden en onmogelijkheden worden weergegeven. Alsook een plan van aanpak op de hoofdlijnen en hoe de acties concreet opgepakt kunnen worden. Indien wenselijk biedt Freudenberg graag ondersteuning in de terugkoppeling van de resultaten naar management en medewerkers, alsook hulp bij eventuele implementatie van actiepunten.

Neem contact met ons op!

Wil je een intakegesprek om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen