Competentie: Helikopterview

 

Houdt het overzicht over de delen en het geheel van een vraagstuk, gegevens of project.

Gedragsbeschrijvingen

 • Overziet delen en geheel van een vraagstuk, gegevens of een project.

 • Kan een stap terug doen en zaken van een afstand bekijken.

 • Kan zich losmaken van een onderdeel om de grote lijnen en het totale proces te overzien.

 • Behoudt het overzicht in een grote diversiteit van taken, ontwikkelingen of processen.

 

‘… Er boven hangen……’

Als je in staat bent om door de bomen het bos te zien, als je afstand kunt nemen van de problematiek en de grote lijnen erin kunt ontdekken, als je de contouren kunt herkennen, als je het allemaal een plekje kunt geven en de losse puzzelstukjes gemakkelijk met elkaar weet te verbinden, dan beschik je over de competentie helikopterview. ‘

 

Ontwikkel- en leervragen 

 • Hoe kan ik het overzicht behouden?

 • Wat kan ik doen om tijdens de dagelijkse hectiek rust te zoeken om afstand te nemen?

 • Hoe overzie ik de relaties/verbanden tussen delen?

 • Hoe plaats ik een vraagstuk in een groter geheel?

   

Ontwikkeltips

Tijdens het werk:

 • Plan in je agenda een aantal rustmomenten per week, waarin je eventueel met een kop koffie, eens letterlijk achteroverzakt in je stoel. Zorg dat de deur dicht zit en de telefoon uit staat.

 • Verleng je lunchpauze met een wandeling, waarin je jezelf de mogelijkheid geeft om zaken eens van een andere kant te bekijken.

 • Vraag eens aan een collega hoe hij afstand neemt van een situatie en zaken van verschillende kanten bekijkt. Maak deze situatie visueel.

 • Zoek een collega op waarvan je vindt dat hij over veel helikopterview beschikt. Ga met hem in gesprek over de wijze waarop hij dit aanpakt.

 • Maak een schema met een overzicht van de geanalyseerde situatie.

 • Maak een samenvatting waarin je de hoofdlijnen van een bepaald probleem of situatie uiteenzet. Leg dit eventueel voor aan een collega.

 • Gebruik het moment in de file of de trein eens om achter over te gaan zitten en een de belangrijkste zaken van de afgelopen dag eens van een afstand te bekijken.

 • Maak voor jezelf een samenvatting. Vraag een collega om de belangrijkste zaken van je werk samen te vatten en ga na waar de verschillen zitten.

 

Buiten het werk:

 • Bespreek met je intervisiegenoten op welke wijze zij ruimte maken om te ‘helikopteren’. Wissel tips en suggesties uit.

 • Leg aan iemand die niets met je werk te maken heeft de belangrijkste punten uit van een project waar je mee bezig bent.

 

Coachingstips leidinggevende

 • Geef de medewerker de ruimte om eens achterover te zitten, zodat hij rustig zaken eens van een andere kant kan bekijken.

 • Bespreek met de medewerkers in het werkoverleg het belang van helikopterview. Inventariseer op welke wijze hiervoor ruimte kan worden gemaakt.

 • Laat een medewerker samenwerken met een andere collega die een groot vermogen heeft tot helikopterview.

 • Stimuleer de medewerker om deel te nemen aan projecten waarin een brede kijk op zaken nodig is.

 • Moedig het gebruik van tools aan die helpen bij het analyseren van complexe problemen en het behouden van een overzicht.

 

Mate van ontwikkelbaarheid

Deze competentie is enigszins te ontwikkelen al vergt het wel een bepaald abstractievermogen, zodat iemand zich even kan losmaken van de dagelijkse ‘hectiek’. Dit kun je doen door bewust te oefenen met het analyseren van complexe situaties en het identificeren van verbanden. Ieder individu heeft zijn eigen ontwikkelingspotentieel op dit gebied.

 

Relatie met de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) en andere competenties

 

WPV: De Werk gerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst kan helpen bij het identificeren van aspecten van de persoonlijkheid die samenhangen met een helikopter view.

Mensen met een hoge variatiebehoefte hebben interesse in diverse taken en activiteiten. Ze zijn bereid om nieuwe ervaringen op te doen en verschillende benaderingen te proberen bij het oplossen van problemen. Deze eigenschap stelt hen in staat om verschillende perspectieven te verkennen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

 

Aan de andere kant wijst een hoge score op regelmaat op het vermogen om structuur en consistentie te behouden in het werk of de taken die worden uitgevoerd. Mensen met deze eigenschap hebben de neiging om georganiseerd te zijn, routines te volgen en systematisch te denken.

Een hoge score op variatiebehoefte en regelmaat kan wijzen op een goed ontwikkeld vermogen om complexe situaties te overzien omdat het dan betekent dat zo iemand in staat is om nieuwe informatie en diverse perspectieven te verkennen, terwijl de persoon tegelijkertijd in staat is om deze informatie te organiseren en te structureren. Dit vermogen om zowel flexibel als georganiseerd te zijn, helpt bij het ontwikkelen van een helikopter view.

 

Ook kan een lagere score op de persoonlijkheidseigenschap nauwkeurigheid de competentie helikopterview voorspellen. Mensen die een lage voorkeur hebben voor deze persoonlijkheidseigenschap zijn meer op de grote lijnen gericht dan op details. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op het begrijpen van het grotere geheel en het identificeren van patronen en trends, zelfs als de details niet volledig correct zijn. Dit bredere perspectief stelt hen in staat om de complexiteit van situaties te omarmen en verschillende factoren in overweging te nemen bij het nemen van beslissingen.

 

Andere competenties: Helikopterview kan samengaan met verhoogde flexibiliteit. Iemand die flexibel is, is goed in staat om zich aan te passen aan verschillende en veranderende situaties, ideeën en perspectieven. Mensen met een hoge mate van flexibiliteit kunnen gemakkelijk schakelen tussen verschillende denkwijzen en benaderingen, wat cruciaal is bij het overzien van complexe situaties. Hierdoor kunnen ze een holistisch begrip ontwikkelen van de situatie, wat essentieel is voor het hebben van een helikopterview.

 

Wil je meer weten over andere competenties? Klik dan hier en neem een kijke bij ons competentieboek!

Literatuur

Breinopeners 

Strategisch Management

<!-- End Google Tag Manager (noscript