Groepen en teams

 

Hier vind je de handleidingen voor de spellen die je samen met anderen kunt spelen.

 

  1. Kernkwadranten voor teams
  2. Wapenschild in teams
  3. Kwartetten
  4. Ken je mij?
  5. Dierentuin voor teams

1.    Kernkwadranten voor teams

 

Volgt de instructies van spel 1 op pagina ‘individueel’, en wacht tot elke speler een of meer kernkwadrant(en) heeft gemaakt. Ga nu bij elkaar kijken waar er overlap zit. Is er een collega wiens uitdaging bij iemand anders als talent op tafel ligt? Wat kun je van elkaar leren?  

 

Een variant op deze spelvorm is dat de deelnemers eerst individueel de hele opdracht 1 maken van het spel op de pagina ‘individueel’ en vervolgens deze uitwerkingen in het team te bespreken.

 

2.    Wapenschild in teams

 

Volgt de instructies van spel 2, op de pagina ‘individueel’ en wacht tot elke speler een wapenschild heeft gemaakt. Vergelijk jullie onderdelen 3 en 4. Kunnen jullie bij elkaar iets halen en brengen?

 

3.    Kwartetten

 

Doel

Het is de bedoeling door slim te spelen en te vragen zoveel mogelijk setjes van vier kaarten te verzamelen, de kwartetten. Door goed op te letten bij andere beurten kun je achterhalen wie welke kwartetkaarten heeft. Degene met de meeste kwartetten wint. Je spaart vier verschillende dieren van elk kenmerk (bijvoorbeeld ‘status’).

 

Voorbereiding

Alle kaarten worden onder de spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige spelers meer kaarten hebben dan andere spelers. De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers zien. Let erop dat je je kaarten goed verbergt voor de medespeler! Let op, de achterkant van ons kaartspel is ook bedrukt. Houdt bijvoorbeeld een leeg A4’tje achter je kaarten, zodat de anderen niet kunnen zien welke kaarten jij hebt.

 

Het spel

Een willekeurige speler begint. Als je aan de beurt bent, vraag je aan één van de andere spelers een kaart die je niet hebt. Dit moet dan wel een kaart zijn van een kwartet waarvan je zelf minimaal een kaart in je hand hebt. Noem de naam van het kwartet en vraag naar de kaart die je wilt hebben. Als de speler die kaart heeft, dan moet hij deze aan je afgeven en mag je doorgaan met kaarten vragen. Dit mag aan dezelfde of een andere speler. Als je een setje van vier kaarten hebt, roep je ‘Kwartet!’ en leg je de vier bij elkaar horende kaarten voor je neer op tafel. Heeft de speler de gevraagde kaart niet, dan is je beurt voorbij en is de speler aan wie je het laatst een kaart vroeg aan de beurt. Het spel is afgelopen als alle kwartetten compleet zijn.

 

Voorbereiding

Alle kaarten worden onder de spelers verdeeld. Het kan zijn dat sommige spelers meer kaarten hebben dan andere spelers. De kaarten neem je in je hand en laat je niet aan de andere spelers zien.

 

Kwartet met blinde stapel / kwartet met twee spelers

Bij het verdelen van de kaarten kun je kaarten aan een blinde stapel delen. Het spel verloopt zoals hierboven beschreven, maar als iemand een kaart vraagt die niet gegeven kan worden, dan krijgt hij een kaart van de blinde stapel als afsluiting van zijn beurt. Deze variant kan ook door twee spelers worden gespeeld.

 

4.    Ken je mij? 

 

Leg de kaarten open op tafel

 

Kies 8 kwaliteiten en 6 valkuilen uit die je bij jezelf vindt passen en schrijf deze op een lijstje. De bedoeling is dat je medespelers niet zien wat je op jouw lijstje schrijft.

 

Haal de kaarten die op de lijstjes staan uit het spel, maak daar een stapeltje van en schud de kaarten. Dit kunt je bijvoorbeeld doen door allemaal met je rug naar de tafel te gaan zitten en dan om de beurt de kaarten van jouw lijstje eruit te halen

De overige kaarten worden opzij gelegd.

 

De spelers nemen om de beurt een kaart van het stapeltje en laten deze zien. Iedereen probeert in te schatten wie van de medespelers de kwaliteit of valkuil die op de kaart staat, op zijn lijstje heeft staan. Vertel ook waarom je dat denkt. Elke keer als deze inschatting juist is, krijgt de betreffende speler 10 punten

 

Het spel gaat door totdat alle kaarten van het stapeltje op zijn. De speler die dan de meeste punten heeft verzameld, kan het beste inschatten hoe medespelers zichzelf zien en is ´winnaar´.

 

5. Dierentuin op teamniveau

 

Maak een inventarisatie van alle temperamenten in het team. Welke komen het meeste voor? Welke het minste? Wat betekent dat voor jullie samenwerken?

 

Lees om de beurt een talent- en valkuilkaartje voor en beslis samen of die kaart voor jullie team van toepassing is. Leg de kaartjes opzij waar jullie je het meeste in herkennen. Als jullie door de stapel heen zijn, tel je welke dieren je het meest ziet. Klopt dit dier bij jullie teamtemperament? Wat zegt dit over het team en de manier waarop er gecommuniceerd wordt, intern en extern?

 

Bespreek samen wat het bekent voor jullie als individuen om onderdeel te zijn van dit team? Waar kunnen jullie onderling rekening mee houden?

<!-- End Google Tag Manager (noscript