Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de toekomst. Werken aan duurzame inzetbaarheid levert vitale en bevlogen medewerkers op die van toegevoegde waarde zijn. Wij helpen organisaties bij de implementatie van Duurzame Inzetbaarheid. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van de speerpunten van jouw organisatie. Speerpunten kunnen zijn:

  • Het terugdringen van verzuim of verzuim preventie.
  • Het verkrijgen van inzicht in de Duurzame inzetbaarheid van je werknemers voor nu en op termijn, teneinde inzicht te krijgen, speerpunten, kpi’s of interventies vaststellen of beleid te formuleren ten aanzien van Duurzame inzetbaarheid. Dit kan ook gecombineerd worden met Medewerker Tevredenheidsonderzoek. Dit doen wij bijvoorbeeld door het uitvoeren van een Duurzame inzetbaarheidsscan over de gehele populatie van je organisatie, waaraan specifieke vragen over medewerkerstevredenheid toegevoegd zijn.
  • Het vergroten van de mobiliteit c.q. veranderingsbereidheid van je medewerkers.
  • Inzicht te krijgen in het potentieel van jouw werknemers en hoe je deze kunt inzetten om de doelstellingen te kunnen bereiken ondanks een krappe arbeidsmarkt.
  • Het benutten van intern potentieel door het opzetten van intern loopbaanbeleid en traineeships.
  • Het inzicht krijgen in en kunnen anticiperen op doorstroom en uitstroom.
Wij zetten hiervoor diverse middelen in zoals bijvoorbeeld specifiek voor Duurzame inzetbaarheid ontwikkelde vragenlijst c.q. rapportage en leiden het management op om deze te bespreken met de medewerker. Deze vragenlijst kan je in de toekomst weer afnemen om zo een vergelijking te maken en te onderzoeken of de interventies die zijn genomen vanuit de lijn en HR op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuim ook daadwerkelijk voor verbeteringen hebben gezorgd.

Wij zorgen er samen met jou voor dat duurzame inzetbaarheid binnen jouw organisatie, het lijnmanagement en het HR-beleid geborgd gaat worden en helpen je mee in denken over interventies en andere oplossingen.

Wij maken ook gebruik van ESF subsidies en nemen daarbij alle administratieve rompslomp voor onze rekening in samenwerking met Boonstoppel. Dit kan tot 50% van de kosten besparen.

OVAL

Freudenberg is aangesloten bij OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan). OVAL is een branchevereniging voor organisaties die zich inzetten voor duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Freudenberg voldoet aan de door OVAL opgestelde doelstellingen en kwaliteitseisen. Voor meer informatie over de kwaliteitseisen of de vereniging kunt u terecht op www.oval.nl.

Neem contact met ons op!

Wil je een intakegesprek om te onderzoeken wat wij voor jou kunnen betekenen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen