Nieuws

 

Online assessment verpleegkundige

 

De juiste talenten voor de zorg in kaart brengen en ontwikkelen.

Nieuw online selectie- en ontwikkelprogramma

 

De vraag naar verpleegkundigen is nu groter dan ooit. Ook de waarde van dit beroep wordt meer ingezien en meer mensen dromen over een carrière in de zorg. Hoe fijn als je vooraf goed kan onderzoeken of deze baan en opleiding wel bij jou passen!

 

Toepassing

Uit onderzoek is naar voren gekomen welke persoonlijke eigenschappen van leerling-verpleegkundigen een voorspellende waarde hebben voor de mate van succes in de opleiding en het werk. Het assessment kan ingezet worden in selectie- en ontwikkelsituaties voor verpleegkundige.

 

Rapportage

De rapportage geeft een duidelijk beeld of de kandidaat over de competenties beschikt die belangrijk zijn voor de verpleegkunde en is dus een goede graadmeter of de kandidaat goed zal presteren in dit beroep of hoe de kandidaat zich het beste kan ontwikkelen. Ook worden mogelijke risicofactoren voor uitval en de competenties die aandacht behoeven inzichtelijk gemaakt.

 

Het vervolg

De kandidaat ontvangt het uitgebreide rapport met punten waar hij/zij aan kan werken, voor nu en in de toekomst. Uiteraard kan er een terugkoppelingsgesprek gepland worden om het rapport en de aandachtspunten te bespreken. De coach kan je dan tips en trics aanreiken hoe je de benodigde competenties verder kan ontwikkelen.

 

De kosten

Het assessment inclusief de uitgebreide rapportage bedraagt € 195,- exclusief BTW. Tegen meerprijs kan het programma uitgebreid worden. Bijvoorbeeld met meerdere vragenlijsten, een intelligentietest of specifieke te onderzoeken zaken. Of een terugkoppelingsgesprek à € 188,- exclusief BTW. Dit gesprek kan ook in de vorm van een driegesprek met de leidinggevende gepland worden.

 

Interesse?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan snel contact met ons op via het contactformulier of [email protected]. Telefonisch kan natuurlijk ook op 0181 390 283.