Een agile mindset of ‘fixed’ mindset?

Een agile mindset staat tegenover een ‘fixed’ mindset. Dit is niet geheel een tweedeling, maar een schaal van het ene uiterste naar het andere uiterste, waarbij de meeste mensen bij de gemiddelde meerderheid zullen horen. Kenmerkend voor een agile mindset is een flexibele instelling. Mensen met een agile mindset kunnen goed omgaan met veranderingen, kunnen aan projecten beginnen zonder dat de einduitkomst vast staat, en hebben de behoefte om zichzelf steeds weer te ontwikkelen. Karakteristiek voor een ‘fixed’ mindset is behoefte aan zekerheid en duidelijkheid. Mensen met een ‘fixed’ mindset hebben de overtuiging dat ze over een aantal vaststaande kwaliteiten beschikken en willen deze vaardigheden inzetten, in plaats van nieuwe vaardigheden aanleren. Ze vinden het lastig om met veranderingen om te gaan en houden liever vast aan vertrouwde routines. Mensen gaan op een andere manier met veranderingen om. Aan het ene uiterste staan de Innovators, die veranderingen initiëren. Daarna volgen de Early Adopters, die vol enthousiasme meegaan in verandering, zo gauw als mogelijk is. Mensen die behoren tot de Early Majority staan positief tegenover veranderingen, maar hebben een wat afwachtende houding. Daarentegen staan mensen die behoren tot de Late Majority kritisch tegenover veranderingen, maar gaan uiteindelijk wel mee met de verandering. Ten slotte hebben de Laggards de meeste weerstand ten opzichte van veranderingen. Bij veranderingsprocessen in organisaties is het belangrijk dat er een goede mix van mensen is. Alleen maar Innovators leidt tot veel onrust en weinig borging van de kwaliteit van deze veranderingen. Teveel Late Majority of Laggards kan leiden tot stagnatie en het verandervermogen van de organisatie aantasten.

 

Agile werken komt uit de softwareontwikkeling en wordt steeds breder toegepast. Agile kenmerkt zich door kort en cyclisch werken, waardoor organisaties sneller en beter kunnen anticiperen op wensen van klanten en markten. Agile breekt grote ontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden. Het is de filosofie van leren door doen: al doende, met kleine stapjes succes boeken, werkt beter dan grote veranderingen in één keer proberen te realiseren. Het vraagt een flexibele Agile Mindset, waarbij er openheid is en tolerantie voor onzekerheid. Mensen die floreren in een agile team zijn niet bang voor verandering en minder geneigd om naar zekerheden te zoeken. Het is erg belangrijk ergens aan te willen en kunnen beginnen zonder dat het eindresultaat helemaal vaststaat.

<!-- End Google Tag Manager (noscript